Coachen met ACT

In 2007 ontdekten wij Acceptance and Commitment Therapy (ACT). We werden direct gegrepen door de afwijkende benadering van deze vorm van therapie en coaching. We willen je graag nieuwsgierigheid maken naar deze waardevolle manier van coachen. Je kunt de Coachen met ACT groep volgen op LinkedIn.

Coachen met ACT groep 

Wie zijn wij?

Zieffect

Wij zijn Natascha Renkers, Martin Heynen en Richard Koekoek. In ons werk als coach, trainer en begeleider passen we ACT dagelijk toe. Ook bij onszelf! 

martin heynen natascha renkers richard koekoek

Schuilen of doortrappen.
Wat is jouw voorkeurstrategie?

Bekijk de video

Veelgestelde vragen

FAQ

Wat houdt ACT eigenlijk in?

ACT is een nieuwe coachingsmethodiek, waarbij gedragsverandering minder in het teken van klachtreductie, en meer in het teken staat van het zich op een andere manier verhouden tot negatieve interne ervaringen. In plaats van lastige gevoelens en gedachten weg te duwen en te vermijden, is ACT erop gericht ze te accepteren. Door toepassing van ACT vergroot je de mentale veerkracht van je coachee. Je helpt je coachee haar energie te richten op datgene wat echt belangrijk en van waarde voor haar is. En om van daaruit actie te ondernemen. Ondanks en met alle hinderlijke gevoelens en gedachten. Om voluit te leven met alles wat er is met als resultaat het leiden van een bevredigend en vitaal leven.

Wat is mentale veerkracht?

Mentaal veerkrachtig (psychologisch flexibel) ben je als je je eigen gedachten en gevoelens kunt accepteren zoals ze zijn. En ook inziet dat je ze kunt hebben, zonder dat ze je leven en je gedrag hoeven te bepalen. Daarnaast is het voor mentale veerkracht van belang dat je in het hier en nu kunt zijn en je gedrag laat bepalen door je waarden. 

psychologische flexibiliteit

psychologische flexibiliteit

Mentaal niet veerkrachtig (psychologisch inflexibel) ben je als je je gedachten en gevoelens ziet als de letterlijke waarheid en onbewust je gedrag erdoor laat bepalen (bijvoorbeeld: ik voel me onzeker, dus ik kan die presentatie niet geven). Je gedachten en gevoelens  verhinderen dan dat je het leven aangaat en ervaringen opdoet in het hier en nu. Je bent aan het vermijden: je doet niet wat je zou willen doen, je bent niet wie je zou willen zijn.

psychologische flexibiliteit

psychologische flexibiliteit

Is ACT een methodiek?

ACT verheugt zich in een groeiende belangstelling van therapeuten en coaches. ACT komt voort uit een wetenschappelijke beweging die zich tot doel heeft gesteld een antwoord te vinden op het alomtegenwoordige menselijke lijden. De aanpak is gebaseerd op jarenlang zorgvuldig onderzoek en is evidenced based. Via Google is veel wetenschappelijk materiaal te vinden. 

Wat is het verschil tussen ACT en RET?

ACT is een derde generatie Cognitieve Gedragstherapie (CGT). De tweede generatie CGT (zoals bijvoorbeeld RET) richt zich op symptoomverlichting door verandering van de inhoud van gedachten. Terwijl ACT zich richt op verandering van de relatie die een cliënt heeft met zijn gedachten, dus verandering van de functie van deze gedachten. 

Binnen RET (en in veel andere coachmethodieken) wordt ingegaan op de gedachten van de coachee. Getracht wordt deze te wijzigen, omdat een ander denkpatroon zou leiden tot ander gedrag.

Wat is het verschil tussen ACT en Mindfulness?

ACT is beïnvloed door boeddhistische inzichten in de onvermijdelijkheid van menselijk leed, maar religie vormt geen onderdeel van de methodiek. Wel wordt veel gewerkt met aandachtgerichte oefeningen zoals mindfulness.

Mindfulness is binnen ACT geen doel op zich. Het staat ten dienste aan het ervaren van het hier en nu zoals dat zich aandient. Dat is een noodzakelijke voorwaarde voor het bereiken van mentale veerkracht.

Wat houdt de Relational Frame Theory in waarop ACT is gebaseerd ?

ACT komt voort uit de gedragsanalyse en is gefundeerd op de zogenaamde Relational Frame Theory (RFT). RFT is een theorie die verklaart hoe het komt dat mensen een oneindig aantal stimuli met elkaar kunnen associëren, zonder ze direct te hoeven ervaren. Dit proces wordt ‘Relational Framing’ genoemd. Relational Framing leidt er makkelijk toe dat mensen hun gedachten gaan opvatten als de werkelijkheid en daar hun gedrag op gaan afstemmen. Een proces dat binnen ACT cognitieve fusie genoemd wordt.

Door het proces van RFT zijn pijn en lijden een onafwendbaar onderdeel van het mens-zijn. Ons hoofd kan niet anders dan continue dit proces uitvoeren en zo een eindeloze stroom ‘gedachtewerkelijkheden’ voor ons creëren.

Hoe kun je coachen zonder in te gaan op het verleden en op de gedachten en gevoelens van de coachee?

ACT stelt dat veranderen van denkpatronen meestal onbegonnen werk is. De focus ligt op het aanvaarden van gedachten en gevoelens en te bedenken dat het ‘maar’ gedachten zijn. En tegelijk op het doorknippen van de vaste relatie tussen die gedachten en het gedrag. Gedrag kan beter worden bepaald door de waarden die het individu heeft.

Hoe help je je coachee, als je als ACT coach niks doet aan het oplossen van het probleem?

Veel coachinterventies zijn gericht op het veranderen van de innerlijke staat van de coachee. De coach streeft ernaar de coachee af te helpen van hinderlijke gedachten en gevoelens of deze om te zetten in positieve gedachten. Soms lukt dat. Maar meestal gaat het over hardnekkige gevoelens. Door deze ‘weg te willen’, wordt de last ervan vaak alleen maar groter. En door deze benadering bevestig je je coachee steeds subtiel dat hij of zij pas in actie kan komen als die hinderlijke gedachten zijn verdwenen.

De benadering van ACT is anders. ACT richt zich niet op het bestrijden van symptomen. Niet het veranderen van de gedachten van je coachee is het doel, maar het veranderen van haar of zijn gedrag.

Hoe kijkt een ACT coach naar de leervraag van de coachee?

Acceptatie van je gevoelens is het uitgangspunt, samen met de bereidheid het leven ten volle aan te gaan. Door toepassing van ACT leert je coachee dus vaardigheden om effectief met pijnlijke gedachten en gevoelens om te gaan, zodat deze minder impact hebben. Je coachee krijgt duidelijk zicht op wat echt belangrijk en betekenisvol voor hem is (zijn waarden). En hij gebruikt die kennis om zichzelf te leiden, te inspireren en te motiveren. En om die acties te ondernemen die zijn leven verrijken.

Effectieve coping

Je coachee schiet minder in de vecht- of vluchtstand.

Eigenaarschap en regie

De methodiek is ontwapenend, waardoor je coachee minder ‘blijft hangen’ in slachtofferschap.

Ervaren en actie

Je coachee maakt contact met haar of zijn ervaringswijsheid, door het gebruik van ervaringsgerichte oefeningen en experiëntieel taalgebruik.

 

Duurzaam

Je coachee kan er zelf mee verder, dus een groot effect ook op de lange termijn, met relatief weinig sessies.

 

Mentale veerkracht voor iedereen!

Jouw Coachfriend is een (online) ACT coach die samen met je door een programma van 10 stappen loopt met als resultaat het vergroten van je mentale veerkracht. 

Bekijk de video

mt|tablet_mac|

Volledig online

fas|fa-shoe-prints|

10 Stappen

fas|fa-medal|

Gebaseerd op ACT

et|icon_hourglass|

Meer rust en balans

et|icon_link_alt|

Meer in verbinding met jezelf en anderen

mt|pan_tool|

Duidelijk je grenzen aangeven

fas|fa-feather-alt|

Meer veerkracht

fas|fa-glasses|

Helder zicht op wat écht belangrijk voor je is

fas|fa-hand-holding-heart|

Meer Zelfzorg en regie

Oprecht, zorgvuldig, doortastend, respectvol, betrokken.

Richard Koekoek

ACT coach, Zieffect

Energiek, warm zakelijk, analytisch, doelgericht, intuïtief.

Natascha Renkers

ACT coach, Zieffect

No nonsense, direct naar de kern, vasthoudend, actiegericht.

Martin Heynen

ACT coach, Zieffect

Maatschappelijk relevantie

Onderstaand noemen we een aantal kenmerken van onze samenleving en geven we aan waarom mentale veerkracht op die terreinen belangrijk is.

FAQ

De samenleving individualiseert

Mensen staan er steeds vaker alleen voor. Vaste groepen en verbanden verdwijnen of zijn al weg. Steun van anderen in dezelfde situatie is minder vanzelfsprekend. Mensen staan meer alleen bij het maken van belangrijke keuzes.

Mentale veerkracht helpt mensen steun te vinden in zichzelf, omdat ze vanuit het besef wat écht belangrijk is (hun waarden) makkelijker keuzes maken en weten waar ze voor staan.

Employabiliteit als opdracht

Wie aan het werk wil blijven, moet een leven lang leren en bereid zijn vaak van functie en rol te wisselen. Dat mensen zich op los/vaste basis verhuren wordt steeds gewoner. Hun inkomen en maatschappelijke positie zijn nooit een gegeven.

Mentale veerkracht helpt mensen om te gaan met gevoelens van onveiligheid die hierdoor kunnen ontstaan en zorgt ervoor dat ze zich makkelijker aanpassen aan nieuwe omstandigheden.

Maakbaarheid

We willen graag geloven dat ons leven maakbaar is. Dat als mensen weten wat ze willen en daar hard aan werken, datgene wat ze willen ook werkelijkheid wordt. Soms is dat ook zo. Maar de realiteit is vaak aanzienlijk weerbarstiger dan we zouden willen.

Mentale veerkracht helpt mensen duurzaam te zijn in hun gedrag, omdat ze hun koers en vitaliteit bewaren ondanks de tegenslagen die het leven vrijwel zeker ook op hun pad zal brengen.

De omgeving formaliseert

Terwijl individuen steeds vaker alleen staan, worden overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties steeds anoniemer en sterker. Er zijn steeds meer regels en eisen en mensen worden steeds vaker onopvallend beïnvloed.

Mentale veerkracht helpt mensen meer boven alle eisen en wensen van hun omgeving te staan, zodat ze zich minder een speelbal of slachtoffer voelen, maar actor blijven in hun eigen leven.

Tempo van veranderen neemt toe

Een bekende uitspraak luidt: de enige constante is verandering. En zelfs die is niet constant, want het tempo waarin onze samenleving verandert neemt alleen nog maar toe.

Mentale veerkracht helpt mensen zichzelf aan te passen aan die veranderingen en om het tempo bij te benen.

Heb je een vraag?

.

Contact

As human beings increasingly look inward, life begins to seem more like a problem to be solved than a process to be fully experienced.

Steven Hayes

mede grondlegger ACT